سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی رشیدی – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این تحقیق جریان تقارن محوری، دائم و لزج در رژیم جریان ماوراء صوت با استفاده ازمعادلات TLNS و روش TVD حول مخروط سریع شبیه سازی شده است. در روش TVD اتلاف مصنوعی را می توان توسط تابع آنتروپی اعمال نمود، با بررسی انجام شده روی توابع آنتروپی گوناگون، تابع آنتروپی "پی" به دلیل پایداری و نرخ همگرایی بیشتر، مد نظر قرار گرفته است. نشانداده شده است که شرط آنتروپی "پی" جهت کاربرد در جریان لزج دارای مشکلاتی می باشد، برای رفع این مکلات تابع آنتروپی جدیدی جهت افزایش دقت، کارآیی و نرخ همگرایی روش TVD ارائه شده است. به منظور تایید صحت محاسبات، نتایج به دست امده با روش عددی دقیق (برازش شوک) مقایسه شده است.