سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم ایلدرآبادی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فلیکر ولتاژ مساله ای است که از زمان به کارگیری بارهای غیر خطی نظیر کوره های قوس الکتریکی (EAF) مطرح بوده است. لیکن بواسطه آگاهی و درک بیشتر از مساله کیفیت توان اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و در زمینه شناسایی و جبرانسازی آن نظر محققین را به خود معطوف نموده است. تاکنون روشهای متعدد و متنوعی جهت شناسایی و اندازه گیری فلیکر ارائه شده است. کهجدیدترین آن بر بکارگیری تبدیل ویولت (WT) استوار است. در این مقاله جهت محاسبه فلیکر ولتاژ از روش جدیدی استفاده شده است که برروابط ریاضی حاکم بر فلیکر استوار است. این روش که یک روش جبری می باشد در عین سادگی قادر است مولفه های فلیکر را با دقت بسیار بالایی محاسبه نماید. نتایج شبیه سازی توانایی و دقت روش مذکور را تایید مینماید.