سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز صفری زال – شرکت انرژی سازان آسیا

چکیده:

بازیافت انرژی در نیروگاه ها ت وسط ریژنراتورهای دوار یکی از روش های مفید و مهم در احیای حرارت اتلافیکوره های نیروگاهی می باشد . این ریژنراتور ها نوعی مبدل انتقال حرارت هستند که منحصراً برای تبادل انرژی حرارتی بین دو سیال گازی استفاده می شوند و معمولاً برای پیش گرم نمودن هوای مصرفی کوره ها با استفاده از دود خروجی مورد استفاده قرار می گیرند . این مبدل ها شامل یک استوانه دوار می باشند که با صفحات چین خورده یا ماتریس پر شده اند و با سرعت دورانی خیلی کم و کسر تقسیم ثابت برای جریان های گرم و سرد کار می کنند .
طراحی فنی و اقتصادی جهت بررسی عملکرد این مبدل و بهبود راندمان بازیافت انرژی در آن از مسائل مهم است . لذا در این بررسی یک نرم افزار کامپیوتری به زبان ویژوال سی جهت تعیین بازده و طراحی فنی و اقتصادی این تجهیزات در گسترده ترین بازه های ممکن برای متغیرهای مربوطه ارائه شده است که با مسائلی از قبیل جنبه های کمی و کیفی طرح در جهت افزایش کار آیی و هرچه اقتصادی تر نمودن آن کمک شایانی می نماید . در این راستا آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی و اقتصادی با کمک یک سری نمودار که از قابلیت های برنامه است ارائه خواهد شد و مدل مربوطه با شرایط واقعی نیروگاه شهید منتظری اصفهان ارزیابی می شود