سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم محامدپور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهدی فسنقری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مجید نیلی احمدآبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی عبدالهی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

استخراج عناصر کلیدی برای دستیابی به موفقیت پروژه های آینده‌نگاریامری ضروری است که باعث شناسایی عناصر مهم و روابط مطرح در موضوع آینده نگاری می شود. باتوجه به وجود چهارچوب های متعدد نظری و عملی در حوزه آینده‌نگاری، روش آنتالوژیمی تواند در شناسایی و دسته بندی این عناصر مفید و از آن طریق تمامی مفاهیم و روابط موجود در آینده نگاری استخراج و دسته بندی شود. در این مقاله، ابتدا چهارچوب ها و مدلهایمارتین، هورتون و مایلز به عنوان چهارچوب ها و مدلهای نظری مطرح در آینده نگاری تشریح و سپس با روش پیشنهادی توسعه آنتالوژی ، آنتالوژی این چهارچوب ها حاصل می شود. نهایتاً عناصر کلیدی موفقیت برای اجرای پروژه های آینده نگاری استخراج می گردد.