سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فتا محمدی فرد – کارشناس ارشد هوافضا
محمدرضا حیدری – استادیار ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مطالعات انجام شده توسط تاکر و نتایج آن در جریان های آشفته و همچنین با بهره گیری از تحلیل عددی ، برای یک تونل باد معین دمشی در عدد ماخ مشخص ، کانتور بخش نازل در جریان لزج اصلاح شده است . در تحقیق انجام شده ، ضخامت لایه مرزی یکبار از شبیه سازی عددی و بار دیگر از روابط تحلیلی تاکر بدست آمده است ؛ سپس مقدار ضخامت جابجایی از جداول مربوطه استخراج گردیده و با یکدیگر مقایسه شده است . در انتها با شبیه سازی جریان در تونل باد چند منظوره مرکز تحقیقات قدر دانشگاه امام حسین(ع)، اعتبار نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته است .