سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر حیدربیگی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، مر
سیدحسن رجایی – کارشناس ارشد عمران – مهندسی آب، مرکز تحقیقات کشاروزی و منابع طبیعی است

چکیده:

منابع توزیع یکنواخت جریان سیلابی در سرریزهای کانال آبرسان، با فرض تبعیت شیب تاج سرریزها از شیب کف کانال آبرسان در پروژه های آبخوانداری صورت می پذیرد، هر چند که این موضوع از لحاظ بحث هیدرولیکی بدون مشکل می باشد ولی به علت نادیده گرفتن عواملی از قبیل ، رسوبات معلق و بار بستر، یکسان نبودن سرعت جریان حتی در مسیرهای یکنواخت کانال، ثابت نبودن عرض کانال و … باعث شده است که عملکرد این سرریزها مناسب نباشد.
در این مقاله با ارائه فرضیه دیگر در تقسیم جریان سیلابی سعی شده است بر اساس توزیع پلکانی بر روی سرریزها، روش جدیدی جهت توزیع سیلاب پیشنهاد شود. با اجرای این روش بر روی کانالهای آبرسان فاز اول و دوم پروژه آبخوانداری سبزوار عملکرد این روش بررسی گردیده و در چند مرحله سیل گیری، مثبت بودن این روش در توزیع یکواخت جریان بر روی کانال آبرسان مشاهده گردیده است.