سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی مالکی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
صمد بنیسی – عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در کارخانه های فرآوری مخلوط کردن هوشمندانه انواع مختلف خوراک و محصول با روش هایی مانند منحنی میر Mayer جهت دستیابی به محصولی با کارایی بالاتر و کیفیت مورد نظر بازار انجام می شود. در این تحقیق صحت استفاده از روش منحنی میر با تحلیل ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه روش ترسیمی بدست آوردن داده های قابلیت شستشو همواره با خطا همراه است در این تحقیق، روش کارتزینی رسم منحنی میر پیشنهاد شد. با استفاده از نرم افزار MATLAB و بر اساس مفاهیم منحنی میر، خصوصیات قابلیت شستشوی زغال و بهترین نسبت مخلوط کردن انواع زغال قابل دستیابی است. بکارگیری این روش در یک سیستم سه محصولی برای زغال معین منجر به زغال شسته شد های با خاکستر ۸% و راندمان ۶۱% محصول میانی با خاکستر ۳۵% و راندمان ۱۸/۳% و باطله ای با خاکستر ۶۵/۳% شد. جهت بدست آوردن محصولی با خاکستر ۱۰/۵% زغال شسته شده با خاکستر ۸/۵% و راندمان ۶۳/۴% با زغال شسته نشده با خاکستر ۱۸% ترکیب شده و راندمان ۸۰/۳% بدست آمد. این نتایج سازگاری کامل با روش ترسیمی سنتی داشت