سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامان پروانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عمادالدین فاطم یزاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکد ه برق
حمید بهنام – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکد ه برق

چکیده:

تصاویر تشدید مغناطیسی ابزارهای تشخیصی قدرتمندی برای آشکارساز ی ضایعات MS در مراحل اولی ه بیماری هستند. در این مقاله یک روش نوین را برای استخراج ضایعات MS در شکل و انداز ه واقعی معرفی خواهیم کر د . الگوریتم مطرح شده برای این آشکارسازی، ارزیابی نحو ه درمان و سایر عوامل را برای پزشک تسهیل می نماید. ما روش ناحیه بندی تصویر را با سایر تکنیکهای پردازش تصویر ترکیب نمودیم تا نتایج مناسبتری را بدست بیاوریم.