سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی مهائی – شرکت بهره برداری نیروی برق آذربایجان
یاسر ابلاغی – مجتمع آموزشی پژوهشی آذربایجان
علی بدری – شرکت برق منطقه آذربایجان

چکیده:

قابلیت اطمینان برق در سالهای اخیر به طور جدی مورد توجه شرکت های برق و مصرف کنندگان قرار گرفته است . از جمله روشهای ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم تعیین مکان و تعداد سویچر ها می باشد تاکنون مدل های مختلفی برای این منظور بر اساس شاخه های SAIDI. SAIFI. CENS . استفاده شده است . اما نتایجحاصل از اجرای مدل های موجود نشان می دهند جایابی بهینه براساس یک شاخص معین منجر به تخریب شاخص های دیگر می شود