سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام ملک محمدی – فوق لیسانس عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف-کارشناس سازمان مدیریت و برن

چکیده:

در این مقاله روشهای جدید و نحوه تدقیق طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی یا زهکش های شهری در مناطق شهری با استفاده از روشهای شبیه سازی هیدرولوژیکی در داخل واحدهای شهری و روندیابی هیدرولیکی در مسیر کانالهای شبکه تا خروجی محدوده مورد بررسی قرار می گیرد. با معرفی قابلیتهای برنامه SWMM و استفاده از نسخه جدید این برنامه MIKE SWMM روش و ملاحظات شبیه سازی ارائه شده و کاربرد این روش و مراحل طراحی با برنامه ارائه می گردد.در ادامه کاربرد این برنامه در یکی از مناطق ۲۲ گانه تهران ارائه گردیده و نتایج خروجی از برنامه با نتایج روشهای ساده تر (مانند روش استدلالی) مقایسه می گردد