سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایده نمازی – دانشجوکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

قابهای فولادی یکی از رای ج ترین سیستمهای سازه ای در ساخت و سا ز می باشد . در مدلسازی این قابها عموما، اتصالات به صورت کاملا گیردار یا مفصلی در نظر گرفته می شود، در حالیکه رفتار واقعی اکثر اتصالات به صورت نیمه گیردار است. فرض رایج اتصالات کاملا گیردار، که انعطاف پذیری اتصال را درنظر نمی گیرد، گرچه مراحل آنالیزوطراحی را ساده می کند، لیکن دقت نتایج آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد بطوریکه منجر به افزایش غیر واقعی سختی سازه و نیروهای درون اتصال می گردد .امروزه با کمک نرم افزارهای تحلیل گر قوی و رشد سریع توان کامپیوترهای شخصی امک ان ارائه تئوریکی مدل تحلیلی برای اتصالات وجود دارد لیکن روشهای کاربردی برای تحلیل و طراحی سازه ها با اتصالات نیمه گیردار و امکان دسترسی سریع به نتایج آنها باید فراهم گردد . در این مقاله سعی شده است منحنی ممان -دوران اتصالات رایج بر اساس مدل توانی سه پارامتر ی ارائه شود و بدنبال آن با طبقه بندی صورت گرفته در سه مقوله صلب، مفصلی، نیمه صلب رفتار اتصال پس از طرح اولیه دیده شود و نهایتا تاثیرات ثانویه اتصال در طرح کلی قاب به کمک یک آنالیز غیر خطی بررسی گردد.