سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر مردانی محله – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه مهندسی عمران، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران
پرویز عالیپور – دکترای مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران
مجید سبزه پرور – دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحدکرج ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده:
موضوع بهینه سازی جانمایی تسهیلات کارگاه های عمرانی از سال ۰۹۹۱ به بعد مورد توجه محققین بسیاری در حوزه مدیریت ساخت قرار گرفته است.رویکرد های مختلفی در این زمینه به منظور انجام بهینه سازی با توجه به نگاه طراحان وجود داشته است، با این حال با گذشت سال ها مدل ها و طراحی های صورت گرفته پیشرفته و کامل تر شدند. در تحقیقات اولیه مدل های بهینه سازی اغلب رویکردی تک هدفه را داشتند اما این تحقیق تلاش کرده تا مدلی چند هدفه به منظور کاهش هزینه و افزایش ایمنی و همچنین جنبه های زیست محیطی کارگاه را ارائه نماید. در این مدل پارامترهای جدیدی مانند آلودگی هوا و آلودگی های صوتی ارائه شده و تلاش شده که با در نظرگرفتن مجاورت همسایگان آسیب پذیر کارگاه های عمرانی، رویکرد جدیدی را در بحث بهینه سازی چیدمان ارائه نماید