سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجتبی مختاریان اصل – دانشجوی دکترای مهندسی معدن، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:
برنامه ریزی تولید معادن روباز تخصیص بلوک های معدنی به سالهای مختلف تولید است، به صورتی که منجر بهحداکثر ارزش خالص فعلی با توجه به محدودیت های فنی و عملیاتی شود. فرآیند برنامه ریزی با درنظر گرفتن عدمقطعیت پارامترهای ورودی پیچیده تر خواهد شد. عدم قطعیت قیمت محصول یکی از عوامل خیلی تاثیرگذار در برنامه-ریزی تولید است و از تاثیر آن نمی توان چشم پوشی کرد. مقاله حاضر رویکرد نوینی را برای اعمال عدم قطعیت قیمتمحصول در برنامه ریزی بلند مدت معادن روباز ارائه می نماید. این رویکرد از مدل بلوکی زمین شناسی و برنامه ریزی عددصحیح برای برنامه ریزی تولید استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که روش جدید ریسک برنامه ریزی را کاهش داده وارزش خالص فعلی را ۱۲ درصد بهبود می بخشد.