سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی دلیری فلاح آبادی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشگاه فنی و مهندسی، گروه برق
سیداحمد ناصحی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشگاه فنی و مهندسی، گروه برق
اکبر گشایش – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشگاه فنی و مهندسی، گروه برق
هادی صدوقی یزدی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشگاه فنی و مهندسی، گروه برق

چکیده:

این مقاله به ارائه یک ساختار دودویی آبشاری برای شبکه عصبی هاپفیلد پرداخته و به بررسی بازدهی ساختار پیشنهادی در بازیابی تصاویر می پردازد. ساختار جدید با توزیع حافظه انجمنی درچند لایه، الگوی اصلی به مرور از میان الگوهای آموزشی غربال و در خروجی ظاهر می شود. با این روش دو شاخص نویز پذیری و افزایش ظرفیت الگوپذیری تواما بهبود می یابد. ساختاری پیشنهادی برای بازیابی الگوهای نویزی در سه کاربرد ژست فرد، شناسایی حروف تایپی و بازیابی تصویر چهره آزمایش شد. نتایج بررسی ها نشان داد با وجود افزایش تعداد الگوها و در نسبت سیگنال به نویز های پایین، باز هم شبکه عصبی پیشنهادی بطور کامل الگوهای اصلی را بدست می دهد. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با هاپفیلد استاندارد نشاندهنده برتری قابل توجه شبکه عصبی جدید است.