سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیوان آذریون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس فناوری اطلاع
محمدرضا جاهد مطلق – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
کورش جلالی فراهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر فناوری اطلاعات شرکت خدمات دری

چکیده:

امروزه نقش بارز ترمینال های کانتینری بعنوان گره اصلی در چرخه ی صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا و تاثیرات مستقیم آن بر شکوفایی اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. بار چینی (Stowage) و پلن کردن کشتی های کانتینری از جمله مسائل مهمی است کهترمینال های کانتینری به طور روزمره با آن درگیر هستند . در گذشته های نه چندان دور نقشه ی بار چینی کانتینرها بر روی کشتی را کاپیتان کشتی تعیین می نمود. اما امروزه همراه با رشد روند کانتینری شدن (Containerization) ، ترمینال های کانتینری با بهره گیری از دستورالعمل های بارچینی عهده دار این مهم شده اند. در این مقاله کوشش شده است تا سیستمی «هوشمند» بر مبنای مططق فازی جهت بارچینی خودکار کشتی های کانتینری ارائه گردد. درواقع ما در طراحی سیستم خود از این واقعیت کاپیتان های خبره، بهترین پلن کنندگان کشتی های کانتینری هستنداستفاده کرده ایم. سیستم پشنهادی ما سعی در فرموله کردن دانش افراد خبره در قالب قوانین فازی دارد. در پایان این سیستم ارائه شده با داده های واقعی کشتی های کانتینری دربندر شهید رجایی مورد شبیه سازی قرار گرفته است.