سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی فسنقری – کارشناس مدیریت تحقیق گروه مطالعات زیر ساخت های فناوری اطلاعات مرکز تح
علی سرایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی دستمردی – کارشناس تضمین کیفیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی عبداللهی – مدیر گروه مطالعات زیر ساخت های فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ای

چکیده:

اهمیت تعیین استراتژی ها در فرایند برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای است که توجه بسیاری از محققین و علاقه مندان را جلب نموده و تاکنون روش های متنوع شناسایی و اولیت بندی استراتژی های کلان (همانند استراتژی تهاجمی، تدافعی و ثبات) و فرموله کردن استراتژی های خرد ارائه شده است. ولی سازمان ها هنگام اولویت بندی و انتخاب استراتژی مناسب با معضل بسیار بزرگی مواجه هستند و آن حجم انبوه داده است که به هیچ وجه نمی تواند مدیران را در تصمیم گیری هایشان کمک کند. به همین دلیل افراد همیشه به دنبال سیستم هایی بوده اند که بتواند به راحتی داده ها را به اطلاعات مورد نیاز تبدیل کند.
عمده ایراد روش های موجود، از دست دادن بخش قابل توجهی از اطلاعات گردآوری شده در حین فرآیند و کم توجی به شرایط عدم اطمینان و فرموله کردن دقیق مسائلی است که ماهیت آنها پیچیده و نادقیق است. محدودیت دیگر آنها، درگیر نمودن ذهن تصمیمگیرنده با تعداد بسیاری از عوامل دخیل در تصمیم گیری به طور همزمان است.
در این مقاله، با اتکا به رویکرد تئوری مجموعه های فازی، سیستم هوشمند تصمیم یاری ارائه خواهد شد که علاوه بر در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، از ریزش اطلاعات در مراحل مختلف نیز جلوگیری می کند. همچنین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شرایطی فراهم می شود که تمرکز ذهن فرد خبره متوجه دو گزینه بجای مقایسه همزمان تعداد زیادی از گزینه ها با یکدیگر می شود. روش معرفی شده در این مقاله در تدوین برنامه ریزی استراتژیک اداره کل آموزش سازمان بنادر و کشتیرانی بکار گرفته شده و طبق نتایج حاصله، پیشنهادهای کاربردی نیز ارائه شده است.