سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی شهریارشاه حسینی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حاجی جعفری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن رحمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای آنکه در تجارت الکترونیک بتوان ابزاری نظیر پول کاغذی را به کار گرفت باید مهم ترین ویژگی پول کاغذی یعنی دشواری جعل شدن به آن اضافه شود. تاکنونرووش های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی ارائه شده اند. هر کدام از این روشها با توجه به پیچیدگی ها و حجم محاسباتی که تحمیل می کنند، قابلیت هایی دارند. در این مقاله یکی از پر کاربردترین سیستم ها به نام Payword که از توابع درهم ساز استفاده می کنند به عنوان سیستم پایه، بررسی و روشیجهت بهبود آن ارائه شده است. مقایسه دو روش نشان می دهد که با صرف هزینه برقراری یک ارتباط اضافی در هر خرید، می توان قابلیت جلوگیری از خرید بیش از میزان اعتبار را به روش پایه افزود.