سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب شکرزاده – مربی آموزشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تبریز ایر

چکیده:

یکی از روشهای تصحیح و بهبود معماری سازمانی استفاده از بلوغ معماری سازمانی است جهت اصلاح و یا بهبود معماری سازمانی ابتدا باید وضعیت معماری سازمانی در قالب معماری وضعیت موجود شناسایی شود. این در حالی است که در بسیاری از سازمان ها و بخصوص در سازمان های کشورهای در حال توسعه، معماری وضعیت موجود استعداد کافی را برای ایفای نقش معماری وضعیت موجود ندارد. در چنین مواردی انجام فعالیتهای بهبود معماری سازمانی نه تنها منجر به بهبود وضعیت موجود نخواهد شد بلکه گاه ممکن است اتلاف سرمایه مالی و نیروی انسانی سازمان را در پی داشته باشد بنابراین به جای استفاده از بلوغ معماری سازمانی جهت اصلاح و توسعه معماری سازمانی، بازطراحی معماری سازمانی پیشنهاد می شود.