سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه محب – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شیراز
سیدرئوف خیامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

با افزایش بلوغ سازمانها و حرکت به سمت راهبری فناوری اطلاعات، نیاز به شناخت ابعاد فنی – مدیریتی سازمان، تدوین طرح معماری سازمانی و ارزیابی میزان کارایی آن به یکی از چالشهای اصلی سازمانها تبدیل شده است. تا کنون روشهای سنجش و معیارهای اطلاعاتی متنوعی در خصوص ارزیابی معماری سازمانی با رویکردهای متفاوت ارائه گردیده لذا با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین منافع اجرای طرح، راهبری فناوری اطلاعات بوده و تدوین طرح معماری متناسب با نیاز سازمان، به مثابه ابزاری قدرتمند در دست مدیریت فناوری اطلاعات می باشد، ارزیابی از دیدگاه راهبری فناوری اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق با بهره گیری از یکی از چارچوبهای راهبری فناوری اطلاعات، بنام COBIT، معیار یکپارچگی اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای تاثیر گذار در راهبری فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و شاخصهای قابل سنجش آن با توجه به کلیه ابعاد یک طرح معماریارائه می گردد.