سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
بهروز فردوسی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

چکیده:

ترک خوردگی ناشی از دماهای پایین یکی از مهم ترین عوامل تخریب روسازی های آسفالتی در مناطق سردسیر است. با این حال، تاکنون شاخص معینی برای ارزیابی مقاومت در برابر ترک خوردگی بتن آسفالتی توسط استانداردها معرفی نگردیده است. در این پژوهش متغیرهای ضریب شدت تنش و انرژی شکست به عنوان عواملی موثر در مقاومت ترک خوردگی روسازی های آسفالتی بررسی شده اند. برای این منظور نمونه های نیم دایره آسفالتی ساخته با دو دانه بندی متفاوت در دماهای پایین تحت بارگذاری قرار گرفته و سپس به کمک روشهای عددی ضریب شدت تنش و انرژی شکست برای آنها محاسبه شده است. مقایسه روند تغییرات شدت تنش و همچنین انرژی شکست نمونه ها در دماهای متفاوت نشان دهنده مطابقت این رفتار با عملکرد بتن آسفالتی در دماهای پایین می باشد. مشاهدات حاصل از این بررسی بیانگر این امر است که شاخص شدت تنش و علی الخصوص انرژی شکست ارزیابی صحیحی از مقاومت نمونه های بتن آسفالتی در برابر ترک خوردگی در دماهای پایین ارائه می دهد.