سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ – دانشجوی دوره ی کارشناسی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی – دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی – دانشگاه ارومیه

چکیده:

با توجه به پدیده رشد جمعیت بویژه در کشورهای در حال توسعه وافزایش روز افزون تقاضا ونیاز به مواد غذایی و از طرف دیگر با توجه به کمبود بارندگی از جمله در کشور ما، لزوم و اهمیت استفاده بهینه از منابع محدود آب هویدا می شود. از جمله فاکتورهای مهم در بالا بردن تولید محصولات زراعی عبارتند از : ۱- افزایش عملکرد در واحد سطح ۲- توسعه سطح زیر کشت با استفاده ی صحیح از آب است. طرح یکه ما به آن پرداخته ایم عبارت است از ارائه ی یک شیوه جدید به منظور آبیاری درختان میوه با تکیه بر صرفه جویی در مصرف آب و کاهش هزینه های نگهداری وهزینه های مربوط به تصفیه آب است.همانطور که می دانید آبیای قطره ای به دلیل در اختیار قرار دادنپیوسته و مداوم آب در اختیار گیاه و خیساندن منطقه توسعه ریشه گیاه فقط، دارای بالاترین راندمان نسبت به شیوه های دیگر آبیاری می باشد، اما بزرگترین مانع بر سر راه فراگیر شدن این آبیاری مشکلات ناشی از رسوب و انسداد قطره چکانهاست که به منظور رفع این معضل احتیاج به تعبیه یک سیستم تصفیه آب می باشد و این امر باعث افزایش هنگفت هزینه های اولیه و هزینه های مربوط به نگهداری سیستم خواهد شد و ما در طرح پیشنهادی خود سعی کردیه ایم با تغییر در قسمت تحویل آب به گیاه مشکلات ناشی از رسوب را رفع نمائیم و همچنین این سیستم برای مزارع کوچک نیز قابل اجرا می باشد. هدف از این مقاله ارائه شیوه جدید به منظور آبیاری درختان میوه بر مبنای بهینه سازی در انتقال آب از منبعتا محل مصرف و صرفه جویی از طریق کاهش تلفات ناشی از تبخیر و نفوذ عمقی از منبع تا محل مصرف می باشد.