سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نریمان رضوی عرب – بخش مهندسی و علومکامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مهران ترحمی –

چکیده:

با توجه به نقش مهم و حیاتی سیستم مدیریت آموزشی در فرایند توسعه آموزش مجازی استفاده از استانداردها و معماری های مطرح و پرکاربرد درایجاد و پیاده سازی چنین سیستم هایی کاملا ضروری می باشد هدف ازاین مقاله ارائه طرحی برای یک سیستم مدیریت آموزشی براساس ساختار دانشگاه مجازی و نیز سازگار با استانداردهای آموزش مجازی و معماری OKI می باشد درهمین راستا برپایه بررسی های انجام شده اجزای اصلی دانشگاه مجازی و سیستم مدیریت آموزشی تعیین گردیده و سپس معماری OKI مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه نحوه سازگاری اجزای در نظر گرفته شده با این معماری مشخص و تعیین شده است.