سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان عطارزاده – کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محسن حیدرآزادزاده – کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علی براتی – کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

با توجه به رشد سریع مجموعه های بزرگ تصاویر دیجیتال، و پاسخگو نبودن سیستم های اندیس گذاری متنی تصاویر در بازیابی کارای محتوای تصویر، بیش از یک د هه است که سیستم های بازیابی تصویر بر اساس محتوا ۱ شکل گرفته است . در این سیستم ها، ویژگی های اولیه تصویر چون رنگ، بافت، شکل، و موقعیت مکانی، به شکل اتوماتیک استخراج شده، و به عنوان بردار ویژگی جهت مقایسه تصاویر، در پایگاه داده ای نگهداری می شوند.بازیابی مبتنی بر شکل زیر مجموعه ای از" بازیابی مبتنی بر محتوای تصویر" است ، که یکی از موضوعات نسبتاً جدید در بینایی ماشین به حساب می آید . روشهای بازیابی شکل ، به دو دسته مبتنی بر مرز و مبتنی بر ناحیه قابل تقسیم است .در این مقاله، روش جدیدی بنام بردار فاصله -زاویه معرفیشده که از مزایای هر دو دسته روش مبتنی بر مرزها و مبتنی بر نواحی در بازیابی شکل بهره برداری نموده است.
در این روش از فاصله نقاط مرزی تا مرکز ثقل شکل و زاویه نقاط مرزی استفاده شده است .کارایی این روش در حد روش توصیفگرهای فوریه و در برخی موارد بهتر از آن نیز می باشد.