سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید قربانی شهنا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
فریده گل بابایی – استاد بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

این مطالعه در یک صنعت تولید قطعات لاستیکی انجام شده است. هدف از مطالعه طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی مکنده برای کنترل آلاینده‌های هوای کارگاه پرس بود. من در مولد آلودگی، تست‌های حرارتی و قطعاتی می‌باشد که پس از خارج شدن از قالب پرس به منظور خنک شدن و پرداخت کاری، مدتی روی میز قرار می‌گیرد و در این مدت آلاینده ها از آن‌ها متصاعد می‌گردند. ابتدا وضعیت پراکنش آلاینده‌های هوای محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از روش قرائت مستقیم جهت تعیین غلظت آلاینده‌های گازی شکل (شامل دی‌اکسید کربن، هیدروکربن‌های، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای ازت) و روش نمونه‌گیری با فیلتر و پشیزی به روش گراویمتری برای تعیین غلظت آلاینده‌های ذره‌ای شکل استفاده شد. نتایج نشانگر تجاوز غلظت آلاینده‌های ذره‌ای شکل از حد آستانه مجاز mg/m3 15 است به طوری که حداقل mg/m3 8/6 ± ۳۳/۸ به حداکثر mg/m3 4/2 ± ۴۲/۷ بود. به منظور کنترل آلودگی هوا و با توجه به آرایش نامنظم منابع آلودگی و نه پروسه، سیستم تهویه موضعی مکنده به عنوان مناسب‌ترین گزینه انتخاب شد. به منظور مکش هوای آلوده از منابع مولد آن از ۲۵ هود استفاده شده است. هود مربوط به میزهای کار از مدل VS-65-02 پیشنهادی کمیته تهویه صنعتی انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا الگوبرداری و برای پرس ها هود فلنج دار طراحی گردید. سیستم کنار کشتی نیز متشکل از چهار شاخه فرعی است که در نهایت گل شاخه اصلی با قطر ۲۶ اینچ، دبی Cfm 6٬۲۰۰ و سرعت جریان fpm 2٬۰۲۸ را تشکیل می‌دهد. به منظور پالایش آلاینده‌های که اسکرابر ونتوری با مشخصات سپری گردید: ارتفاع : ft 8/72 ، قطر گلویی : ft 0/63 ، افت فشار In.W.G 22/08 دبی واقعی هوا : Cfm 6٬۲۰۰ ، راندمان: ۹۰% جهت تأمین مکش لازمه نیز به فن سانتریفیوژ با دبی cfm 6٬۲۰۰ و توان hp 48/1 و فشار استاتیک In.W.G 24/53 نیاز است.