سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن کشاورز – دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی بوشهر – بوشهر دانشگاه علوم پزشکی معاون
مازیار زهیری –
عبدالرسول انوری پور –

چکیده:

باتوجه به آمار پایین پذیرش بیماران از اورژانس پیش بیمارستانی رد استان بوشهر و عدم هدایت بیماران به مارکز درمانی منتاوب با نوع مشکل بیماران و از آنجا که سرعت پذیرش و انتقال بیماران به مارکز درمانی در همان ساعات اولهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، لذا جهت بالابردن کیفیت مطلوب خدمات ، رضایتمندی مشتریان و رعایت عذالت در برخورداری از خدمات اورژانس ، تدوین پایدار در ارتباط با مدیریت در پذیرش و انتقال بیماران ضروری به نظر می رسد.
بحث و روش اجرای طرح:
با توجه به عدم هماهنگی لازم بین اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی در پذیرش و انتقال بیماران و همچنین با توجه به فعالیت موفق چند ساله اخیر ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه در هماهنگی بین اورژانسهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی پیامگیر ۱۱۵ استان به ستاد هدایت و انتقال داده شد. هماهنگی لامز با سایر سازمانهای مرتبط با حوادث غیر مترقبه دراستان به عمل آمد. این طرح به صورت آزمایشی به مدت ۳ ماه در استان اجرا گردید که نتایج زیر حاصل شد:
نتیجه گیری:
افزایش قابل توجه پذیرش بیماران طی مدت ۳ ماه ( حدود چهار برابر) – جلب رضایت و اعتماد مردم نسبت به خدمات اورژانس استان – ارتباط مناسب درون و برون بخشی –ارتباط مناسب مراکز درمانی درون استانی و برون استانی – جلوگیری از سردرگمی ، قابلیت مانور بالا و مهمتر از همه فرماندهی واحد در حوادث غیر مترقبه – با توجه به نتایج مثبت اجرای آزمایشی ، این طرح در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورد تصویب و در حال اجراست. لذا پیشنهاد می گردد این طرح در سایر استان ها نیزاجرا گردد.