سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا علی احمدی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با ارتقای پیچیدگی محیط جهانی، رشد سرسام آور فناوری و افزایش ارتباطات شبکه ای دنیا، برنامه ریزی استراتژیک و فعالیتهای اینده نگاری و شکل گیری نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است. بتدریج که سازمانها به اهمیت آینده نگاری پی می برند، بسیاری از سازمانها به انجام این فعالیت همت می گمارند، هرچند مشکلات بسیاری بر سر راه اینده نگاری سازمانها وجود دارد که از میان انها می توان به مواردی مانندکمبود متدولوژی مناسب، ضعف در پیوستگی کار، سطح نفوذ پایین نتایج، ضعف در یکپارچه سازی فعالیتها، پیش بینی آینده نزدیک بجای آینده نگاری و … اشاره کرد. امروزه واژه اینده نگاری بصورت گسترده ای بکار رفته و بیانگر طیف وسیعی از رویکردهای است که بهبود فرایند تصمیم گیری را بدنبال دارد. رویکردهایی که تفکر درمورد ایده بلند مدت را به همراه داشته مبتنی بر فرایند تصمیم گیری استراتژیک و براوردهای هوشمندانه است. آینده نگاری سازمانی محتاج چارچوب و متدولوژی مناسب است. این مقاله به متدولوژی تحلیل روند و تعیین میزان تاثرات متقابل روندها بر همدیگر پرداخته و با ارائه روشی اثرات متقابل روندها بر همدیگر را بررسی نموده و وضعیت سازمان را برای تعیین استراتژی مناسب با استفاده از این روش بدست می دهد. ضمنا مدلی برای تاثیرات متقابل روندها بر همدیگر را از دیدگاه مفهومی ارائه داده و نوع رفتار ایجاد شده در سازمان را تعیین می کند.