سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوریاسلامی ایران
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر جمهوریاسلامی ایران

چکیده:

در سالهای اخیر تولید برق با استفاده از انرژی باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است . به منظور مطالعه اثر متقابل بین شبکه و توربین های بادی، مدلهای مختلفی برای این منابع نوظهور انرژی الکتریکی توسعه یافته اند . مدلهایی که تاکنون ارائه شده اند ۱۸] ، ۱۵ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، [۲ ، عموما هرکدام به سبب تمرکز بر پاره ای از جزئیات از دیگر پارامترهای سیستم غفلت دارند . روشی مناسب برای حل این مشکل، مدلسازی مدولار توربین بادی است . مدلهای دینامیکی بسیار دقیق برای مزارع بادی نقش مهمی در اعتبار نتایج شبیه سازی اثرات متقابل آنها با شبکه و درنتیجه قابلیت اطمینان شبکه دارد . در این مقاله مدل مدولار و دقیق از یک توربین بادی متصل به شبکه ارئه شده است . امکان استفاده از مدل پیشنهادی در هر ترکیب اختیاری شبکه خارجی و مطالعات مختلف فراهم می گردد . مدل مدولار و بصورت مجموعه ای از چندین بلوک است، که هرکدام مدل کننده یک جزء و یا پدیده فیزیکی، با دقت و سطح پیچیدگی موردنظر می باشد؛ لذا مدل بدست آمده کاملا
نزدیک به واقعیت و فیزیکی بوده و امکان اعمال هر تغییر دلخواه در هر کدام از اجزا وجود دارد . مدل در کلیه مطالعات شبکه قدرت، شامل مطالعات پایداری، کیفیت توان و کنترل قابل کاربرد می باشد و بسته به نوع مطالعات، امکان ساده سازی مدل مدولار، با حذف بلوکهای مناسب، وجود دارد که این مزیت، سبب افزایش سرعت شبیه سازی ها و کاهش حجم محاسبات می گردد . مدل با دقت بالایی، فلیکر ولتاژ ناشی از توربین های بادی و رفتار گذرای پس از خطا را نشان می دهد