سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح الله کاظمی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست – اقتصاد محیط زیست

چکیده:

از جمله آثار اقتصادی که ترافیک شهری باعث آن می شود، اتلاف وقت شهروندان است که ایجاد یک سیستم مناسب حمل ونقل عمومی این اتلاف را جبران می کند . وقت هر فرد از آنجا که باید صرف کار و تولید گردد دارای ارزش مالی است و تأخیر و اتلاف وقت ناشی از تراکم ترافیک بازدهی تولید جامعه را کاهش د اده و نوعی هزینه اقتصادی محسوب می گرد د . روشهای مختلفی برای برآورد این پارامتر ابداع شده اند که هر یک مبانی و پیش فرضهای خاص خود را دارند و حیطه کارایی آنها نیز متفاوت است. این مقاله ضمن معرفی مدلهای مختلف برآورد ارزش زمان سف ر در پی کمی کردن زمان از دست رفته شهروندان تهرانی و محاسبه ارزش زمان صرفه جویی شده شهروندان در سفر با مترو و معرفی کردن مترو به عنوان یک سیستم حمل ونقل عمومی پایدار از نظر کاهش زمان سفر می باشد.