سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل
فاطمه رعنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ایرج گردان شکن – کارشناس متالورژی
محسن فتاحی اردکانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل – شرکت طرح نواندیشان

چکیده:

در خطوط تولیدی که فرایند تولید زمان بر است و توقف یک ایستگاه هزینه سنگینی به سیستم تحمیل می کند، مدریت جریان مواد و آمـاده بودن مواد لازم برای هر مرحله از تولید بسیار ضروری است . در این مقاله، وضعیت گردش مواد در شرکت فـولاد خوزسـتان در وضـعیت موجـود بررسـی شده است و با شبیه سازی آن، گردش مناسب مواد جهت تحقق طرح توسعه شرکت و افزایش ظرفیت تولید از ۱ / ۲ میلیون تـن بـه ۲ / ۴ میلیـون تـن در سال ارائه می شود . بدین منظور تبادلات بین واحدهای کارخانه و شیوه های مختلف گردش مواد بین آنها مورد بررسی قرار گرفتـه، بـا توجـه بـه وضـعیت توزیـع ساعتی گردش مواد و سهم سیستم های ریلی و جاده ای در گردش مواد، ۴ سناریو تعریف شده است . بر اساس نتایج مدل شـب یه سـازی، وضـعیت موجـود گردش مواد نمی تواند پاسخگوی نیازمندی های طرح توسعه باشد . از این رو در هر سناریو راه حل های مختلفی برای بهبود وضـعیت جریـان مـواد بررسـی شده و با تحلیل وضعیت گردش مواد و شناسایی گلوگاه ها، سناریوی اول به عنوان سناریوی امکان پذیر انتخاب شده است . طبق این نتـایج تحقـق برنامـه تولید بدون افزایش ظرفیت سیستم ریلی ممکن نیست علاوه بر این نحوه خدمت دهی خدمت دهنده ها در برخی واحدها نیز باید تغییر کند .