سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی ایران)
حسن رستگار –

چکیده:

در سالهای اخیر تولید برق با استفاده از انرژی باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه اثر عمل متقابل بین شبکه و توربین های بادی، مدل های مختلفی برای این منابع نوظهور انرژی الکتریکی توسعه یافته اند. مدلهایی که تا کنون ارائه شده اند [۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶]، عموما هر کدام به سبب تمرکز بر پاره ای از جزئیات از دیگر پارامترهای سیستم غفلت دارند. روشی مناسب برای حل این مشکل، مدلسازی مدولار توربین بادی است. مدلهای دینامیکی بسیار دقیق برای مزارع بادی، نقش مهمی در اعتبار نتایج شبیه سازی اثرات متقابل آنها با شبکه و در نتیجه قابلیت اطمینان شبکه دارد. در این مقاله، مدل مدولار و دقیق از یک توربین بادی متصل به شبکه ارائه شده است. امکان استفاده از مدل پیشنهادی در هر ترکیب اختیاری شبکه خارجی و مطالعات مختلف میسر است. مدل مدولار و بصورت مجموعه ای از چندین بلوک است، که هر کدام مدل کننده یک جزء و یا پدیده فیزیکی، با دقت و سطح پیچیدگی مورد نظر می باشد؛ لذا مدل بدست آمده کاملا نزدیک به واقعیت و فیزیکی بوده و امکان اعمال هر تغییر دلخواه در هر کدام از اجزاء وجود دارد. مدل بدست آمده در نرم افزارهای Simulink و PSCAD پیاده سازی شده است و در مطالعات پایداری، کیفیت توان یک شبکه واقعی مورد استفاده قرار گرفته است و بسته به نوع مطالعات، ساده سازی مدل بوسیله حذف بلوک های مناسب انجام پذیرفته است که این مزیت، سبب افزایش شبیه سازی ها و کاهش حجم محاسبات می گردد. نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی، فلیکر ولتاژ ناشی از توربین های بادی و رفتار گذاری پس از خطا را نشان می دهد و نتایج مفیدی برای کیفیت توان و پایداری شبکه مورد مطالعه بدست آمده است.