سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهداد کیانی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد دهقانی سریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش بر اساس سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و با بهره گیری از ابزار سیستم های دینامیک، مدلی دینامیک جهت سنجش میزان تحقق TQM در سازمان ها ارائه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده عوامل تلاش برای کیفیت، تقارن اطلاعات و نیز فاصله بین عملکردها و برداشت های صورت گرفته از سازمان در TQMI موثر هستند که این موضوع در کشورهای توسعه یافته بیشتر به چشم می آیاد. در این راستا عواملی همچون تبلیغات، ارزشهای فرهنگی، توسعه اقتصادی، مدیریت زنجیره تامین آموزش ازجمله عوامل تاثیرگذار در تقارن اطلاعات و عواملی مثل رضایت مشتری، جامعه، نیروی انسانی، فرایند مدیریت کیفیت، گزارش و اموزش های کیفیت و انتظرات مدیریتی عوامل موثر در راستای بهبود کیفیت می باشند. همچنین مقادیر فاصله بین مقدار مطلوب واقعی رضایت مشتری، رضایت تامین کننده، تاکید روی جامعه، نتایج تجارب و رضایت منابع انسانی، عوامل کاهش TQMI می باشند. لذا در مدل ارائه شده، سعی شده تا تاثیر این عوامل بر روی فعالیت های انجام شده در راستای مدیریت کیفیت را با استفاده ازمدل سیستم های دینامیکی مشخص سازد و در نهایت با استفاده از نرم افزار روند تغییرات را نشان دهد.