سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون لاهیجانیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار – دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم خواجه افضلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آمارهای موجود پیرامون سوانح هوایی رخداده , لزوم آنالیز و بازشناخت عوامل موثر در بروز اینگونه سوانح را بیش از پیش نمایان می سازد . در این میان آنالیز عوامل موثر در پیشآمد سوانح هوایی به منظور تخمین ریسک خطای هر یک از عامل ها , در جهت پیشگیری از رخداد این سوانح , از یک سو کارشناسان ایمنی را در جهت شناسایی میزان تاثیر عوامل خطرساز و ارایه راهکارهای مبتنی بر اصول ایمنی برای جلوگیری از تکرار این سوانح و از سوی دیگر , مدیران بخش های راهبردی صنایع هوایی را در اعمال سامانه های مدیریتی به منظور بهبود و ارتقا کارآیی این صنایع , رهنمون خواهد بود . مقاله حاضر , ضمن بررسی نقش خطای خلبان به عنوان یکی از عوامل عمده بروز سوانح هوایی , به ارایه مدلی برای آنالیز ریسک خطای خلبان به منظور پیش بینی سوانح متاثر از خطای این عامل در قالب زیر – عامل های موثر خواهد پرداخت . در پژوهش حاضر , ابتدا به ویژگی و مشخصات شرکت های ارایه دهنده خدمات هوایی به عنوان عاملی موثر در خطای خلبان نگریسته شده و در قالب مدل های ریاضی به تحلیل این موضوع پرداخته شده است .