سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم محمودزاده – دکترای مدیریت استراتژیک – مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران
محمدرضا منصوری – کارشناس مهندسی صنایع ، پژوهشکده صنایع مخابرات صاایران
مهدی محمدی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، پژوهشکده صنایع مخابرات صاایران

چکیده:

تکنولوژی به عنوان مهمترین دستاورد و توانمندی شرکت ها در توسعه توان رقابتی آنها مطرح است. از این رو در سازمان های تحقیقاتی که پایه آنها بر انجام فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای شکل گرفته است، هدف گذاری، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های تکنولوژیکی و R&D از اهمیت زیادی برخوردار است. شرکت صنایع الکترونیک ایران به عنوان یکی از پیشرو ترین شرکت ها از نظر انجام فعالیت های R&D و توسعه تکنولوژی اقدام به ایجاد مدلی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک خود نموده است. که در این مقاله به آن می پردازیم. در این مقاله با بررسی روش های مختلف ارزیابی سطحح توانمندی تکنولوژی و حوزه های دربرگیرنده هر کدام از این روش ها، یک مدل جامع برای ارزیابی دستاوردها و توانمندی های تکونولوژیک ، ارائه شده است. این مدل چهار حوزه اصلی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک بیان می کند. این چهار حوزه عبارتند از: سطح توسعهتکنولوژی ، میزان نوآوری بودن، سطح کاربری و عملکرد تکنولوژی ، میزان اهمیت استراتژیک تکنولوژیو در هر کدام از این حوزه ها، معیارهای متعددی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک بیان شده است که امکان مقایسه ، اولویت بندی و هدایت فعالیت های R&D منجر به توسعه تکنولوژی را فراهم می کند.