سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسمن اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید حسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع تربیت مدرس

چکیده:

همیشه تامین کننده به عنوان عنصر اصلی و بحرانی در مدیریت مواد و تولید بوده است و روابط بین تامین کننده و سازمان سابقه ای طولانی دارد.رقابت جهانی نیازمند یکپارچگی تامین کننده و سازمان تولیدی و پر کردن خلاء بین این روابط است. به همین دلیل امروزه زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده به موضوعی با اهمیت تبدیل شده و محققان به طور چشمگیری به تحقیق در این حوزه روی آورده اند.
رقابت و افزایش توقعات در صنعت خودروی ایران، سازندگان خودرو را بر آن داشته تا با عملی کردن مفاهیم زنجیره تامین و یکپارچگی اعضای زنجیره، بتوانند معیارهای مورد نظر مشتریان را بهبود دهند. کیفیت و هزینه مواد اولیه و قطعات تشکیل دهنده بر روی کیفیت نهایی خودرو تاثیرگذار است. بنابراین انتخاب تامین کننده مناسب از اهمیت فراوانی برخوردار است تا بتواند زنجیره تامین را به اهدافش نزدیکتر کند و رضایت مشتریان را که از اهداف کلیدی زنجیره تامین می باشد، جلب نماید. برای این منظور لازم است تا عملکرد تامین کنندگان بر اساس معیارهای مورد نظر زنجیره تامین ترزیابی شود و از بین انها تامین کننده ای با عملکرد بهتر انتخاب خواهد شود.
در این مقاله سعی شده است تا مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد تامین کننده بر اساس کارت امتیازی متوازن ارائه شود وعیارهای مناسبی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده برای گروه صنعتی ایران خودرو از چهار دیدگاه مالی، مشتریان، فرآیند های زنجیره تامین و نوآوری و رشد استخراج شود.