سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا عالی زاده – مدیرکل برنامه ریزی بلند مدت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
آزاده دباغی – دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی- تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه ت
امیر مهدی ملک – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی اجتماعی و عضو باشگاه پژو

چکیده:

چشم انداز نقطه آغازین در سلسله مراتب اهداف سازمانی است و هر سازمانی پیش از آن که استراتژی های آینده خود را تدوین کند باید چشم انداز روشنی از آینده داشته باشد. به عبارت بهتر ترسیم و تدوین چشم انداز مناسب از وظایف مهم رهبران و از ارکان برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها قلمداد می شود. در ادبیات مدیریت استراتژیک، ویژگی های مختلفی برای چشم انداز ذکر شده است؛ اما مطالعه ی جامعی بر روی شاخص ها و مدل ارزیابی چشم انداز سازمان ها توسط محققین یافت نشد. از این رو هدف از این مقاله ارائه مدلی است که به وسیله آن بتوان به ارزیابی چشم انداز یک سازمان پرداخت و آن را در مقایسه با چشم انداز سایر سازمان های مشابه رتبه بندی نمود. به این منظور ابتدا مجموعه معیارهای موثر در ارزیابی سند چشم انداز استخراج و میزان اهمیت(وزن) هر یک با استفاده از اعداد خاکستری تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک درجه امکان خاکستری مدلی برای ارزیایو رتبه بندی چشم انداز ارائه گردید. گرچه در این مقاله به کاربرد مدل در ارزیابی و رتبه بندی چشم انداز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با چهار سازمان رسانه ای مطرح دنیا پرداخته شده است؛ اما مدل ارائه شده می تواند برای مقایسه چشم انداز همه سازمان ها به کار رود.