سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود مصدق خواه – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع) ، دانشگاه غیرانتفاعی
محمدامیر نیکجو – مدرس دانشگاه غیرانتفاعی ادیبان گرمسار ، دانشگاه غیرانتفاعی ادیبان گ

چکیده:

بدون وجود زیرساخت های مناسب و پیاده سازی موفق، منافع ناشی از سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه ناچیز است. برای پیاده سازی موفق سیستم ERPبه عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی و کاراترین سیستمهای اطلاعاتی، اولین‌گام انتخاب صحیح آن بر اساس یکسری معیار های کمی و کیفی مختلف است. تئوری تصمیم گیری چند معیاره روش مناسبی برای حل مسائلی است ‌که عوامل و شاخص های زیاد و بعضا"متضادی در آنها دخیل می باشند. به همین منظور ما قصد داریم برای کمک به مدیرانی که درصدد خرید و پیاده سازی این سیستم اند، معیار های انتخابERP و فروشندگان برترآن را بطور کامل تعریف کنیم. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری و تلفیق آن با برنامه ریزی آرما نی، ERP مناسبی برای یکی از شرکت های اقماری سازمان مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)- شرکت توگا- که تنها تولید کننده توربین های گازی درایران است انتخاب کنیم و مدلی برای فرآیند انتخاببا استفاده از زبان مدلسازی UMLارائه کنیم.