سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجوی دکتری مدیریت
علی اصغر ملک محمدی زنجان – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

نظام پیشنهادها که مشارکت فکری کارکنان، و مشتریان و پیمانکاران با مدیریت بوده و یکی از پایه های مهم توسعه محسوب می گردد بدین معنی که مدیریت، فضا و امکاناتی را در سازمان بوجود می آورد که کلیه کارکنان، مشتریان و پیمانکاران نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشکلات و نارسائیها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیت سازمان به مدیریت ارائه می نماید.