سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
صابررضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع
احسان عابدیان – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی MBA

چکیده:
کیفیت یکی ازمهمترین معیارها جهت کسب رضایت مشتریان است به همین دلیل نمونه گیری برای پذیرش محصولات با کیفیت امری لازم و بدیهی به نظر می رسد ازانجایی که یکی ازروشهای متداول برای نمونه گیری به منظور پذیرش استانداردMIL STD 105E می باشد لذا هدف ازا ین مقاله ارایه مدلی برای تعیین سطح بازرسی دراین استاندارد می باشد دراین مدل با استفاده ازتکنیک انالیز حالات خرابی و اثار آن FMEA عددی به عنوان نمره اولویت ریسک RPN و همچنین براساس ۲ مولفه ی هزینه و زمان بازرسی عددی به عنوان نمره محدودیت SN برای هریک ازاقلام ورودی به کارخانه محاسبه و نهایتا باتوجه به نمرات RPN,SN هریک ازاقلام جدولی برای تعیین سطح بازرسی مناسب درنظام MIL STD 105E ارایه گردید مطالعه موردی این تقحیق دریکی ازکارخانجات گروه صنایع گیتی پسند صورت گرفت که نتیجه آن تعیین سطح بازرسی ۱۰ قلم قطعه ورودی پرمصرف و کلیدی در این کارخانه بود.