سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی عضو باشگاه پژوهشگران جوان سمنان

چکیده:

امروزه اکثر مدیران به دنبال اجرای رویکرد علمی مدیریت ریسک یا بهبود رویکردهای موجود در سازمانهای خود هستند و در این راه به الگوبرداری از نمونه های موفق می پردازند . کارشناسان علم مدیریت بهترین عملکرد در الگوبرداری را الگوی رشد می دانند که منعکس کننده مراحل افزایش مهارت و کمال در مقایسه با سایر موارد است .
این مقاله با تأکید بر فعالیتهای پروژه ای سازمانها، مدلی ساده و انعطاف پذیر را برای رشد مدیریت ریسک سازمانی با چهار مرحله شامل ناآگاهی ، آگاهی، اجرای محدود و اجرای کامل ارائه می کند که ضمن وجود ارتباط سیستماتیک بین مراحل مختلف، هرکدام فعالیتهای خاص خود را دارند .مدل ارائه شده با هدف قراردادن نقاط ضعف برنامه های مدیریت ریسک، این امکان را بر ای سازمانها و پروژه ها فراهم آورده تا از آن برای ارزیابی سطح فعلی مدیریت ریسک خود، تعیین اهداف واقعی برای بهبود و ایجاد برنامه های عمل برای توسعه فعالیتهایشان بهره گیرند .