سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری جوکار – استادیار
علیرضا انتظاری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمدعلی جلیل پور – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

سرعت پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، افزایش فشارهای رقابتی، پیدایش شرکتهای کوچک و پراکنده و… سازمانها را به سمت همکاری و ایجاد ارتباطات قوی سوق داده است و در واقع بحث زنجیره عرضه مطرح گردیده است. یکی از جنب ههای مهم زنجیره عرضه، تولید از طریق سایتهای مختلف م یباشد که در مکانهای متفاوتی قرار دارند. در این زمینه مباحثی همچون هماهنگی، استفاده از ظرفیتها و تواناییها، برنام هریزی و حمل ونقل بین سایتها مطرح م یباشد. در این مقاله مساله زمانبندی چندسایتی بررسی شده و مدلی برای زمانبندی فعالیتها در حالت چند محصولی، چند مرحل های و
تک دور های در تولید چندسایتی ارائه شده است. در این مدل هزین ههای ساخت و حمل و نقل کمینه شده و سعی شده است تا از امکانات و تجهیزات هر سایت متناسب با عملکرد آنها استفاده شود.