سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی مصدق – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ، پ
سیدکمال خرازی – دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران پل نصر

چکیده:

هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی شرکتهای کوچک بود این تحقیق که از مطالعات کتابخانه ای منتج شده پس از بررسی و نقد مدلهای موجود در زمینه ارزیابی امادگی الکترونیکی براساس الگو برداری ازمولفه های بیان شده در هر مدل، به ارائه مدل پنج وجهی مورد نظر برای سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در یک شرکت کوچک و ارائه روش تحقیق و روش جمع آوری مناسب داده ها پرداخته است. با توجه به ضعف مدلهای موجود در توانایی سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی شرکتهای کوچک، این مدل با بیان مولفه های مورد نیاز و همچنین بیان روش جمع آوری مناسب داده ها به رفع نقصان مدلهای دیگر دراین زمینه پرداخته است.