سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عاطفه یزدان پرست – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمدرضا ناصرزاده – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله پس از مروری گذرا بر ادبیات و مدلهای تعیین نگرش مصرف کننده، به بررسی نگرش در خصوص خرید الکترونیکی پرداخته شده است . شاخص های استفاده شده در مدل پیشنهادی تعیین نگرش مصرف کننده از خرید اینترنتی، با توجه به عوامل اجتماعیفرهنگی ایران، از مدلهای ادبیات انتخاب گردیده است . در نهایت ، مدل پیشنهادی در یک نمونه ۱۵۰ موردی از کاربران اینترنت ، آزمونمورد تایید واقع شده است .