سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی شکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند گروه کامپیوتر
احمد عبداله زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با پیچیده تر شدن و رشد نرم افزار تضمین کیفیت نرم افزار یکی از راهبردهای سازمان هایموفق در تولید نرم افزار میب اشد روشهای ارائه شده برای تضمین کیفیت نرم افزار دو عیب عمده دارند اول اینکه فرایند تضمین کیفیت، مستقل از متدولوژی توسعه نرم افزار نیست ثانیا برروی کیفیت محصول نرم افزار تمرکز دارند و بصورت جامع به کیفیت فرآیند نرم افزار نپرداخته اند دراین مقاله با ارائه فناوری لایه بندی تضمین کیفیت مدلی برای فرآیند جامع تضمین کیفیت پیشنهاد شدها ست که مستقل از متدلوژی توسعه نرم افزار بوده و با مبنا قرار دادن استاندارد ISO9126 برای کیفیت محصول نرم افزار و استفاده ازم دل رشد یافتگی SW-CMM جهت ببهود فرایند نرم افزار کیفیت نرم افزار بصورت جامع با درنظر گرفتن هردو مورد کیفیت محصول و کیفیت فرایند تضمین می شود.