سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد کاظم حاکی –
محمد موسی خانی –
امیر مانیان –

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور عملیاتی، نقش استراتژیک در تحقق اهداف کسب و کار سازمان ها به منظور تحقق نقش استراتژیک فناوری اطلاعات، ملزم به تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات هستند. بدین ترتیب برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات نقشی حیاتی در ایجاد همراستایی بین کاربری های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار سازمان دارد. تاکنون چارچوب های متفاوتی برای تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات ارائه شده است ولی هنوز سازمان ها در تدوین این برنامه حیاتی با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتا این مشکلات منجر به شکست برنامه های تدوین شده می گردد.