سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر بخشایش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حبیب ا… عبیری – دانشگاه شیراز

چکیده:

برای عملیات گوناگون زیرآبی از قبیل ارسال اطلاعات تجهیزات زیرآبی و انتقال بلادرنگ سیگنال سنسورهای زیرآبی، به انتقال آکوستیکی داده با نرخ زیاد نیاز است . سیگنالهای اکوستیک ی ارسال شده درآبهای کم عمق با دخالت دو عامل انعکاس و پخش در سطح وکف آب خراب میشوند. به همین علت، کانالهای آبی کم برای کاربردهایی که نیاز به نرخ بالا دارند، محیط پیچیده ای محسوب میشونددر این مقاله با استفاده از پارامترهای محیط و بکمک محاسبات هندسی و شبیه س ازی کامپیوتری، مدل ساده و موثری برای مخابرات آکوستیکی دیجیتالی در کانالهای آبی کم عمق ارائه میشود . در این مدل از پاسخ فرکانسی کانال با لحاظ مسائل انعکاس و جذب در سطح و کف استفاده میشود. نتایج بکارگیری این مدل بر روی یک کانال به عمق ٢٠ متر نشان میدهد که نرخ های داده تا۹kb/s تا فاصله۱۰km با احتمال خطای کمتر از۴- ۱۰ امکان پذیر است. این سیستم برای کاربردهایی از قبیل جمع آوری داده از سنسورهای زیرآبی مناسب است