سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
میثم زنجانی – دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه شاهد توسعه و بکار گیری فناوری اطلاعات در زمینه های متنوع می باشیم، سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه(ERP) نیز یکی از کاربردهای مهم فناوری اطلاعات در سازمانها است که از جایگاه ویژه ای برخوردار است . وجود چنین سیستم هایی برتری رقابتی سازمانها را بدنبال خواهد داشت . شرکتهایی که قصد بهره برداری از سیستمهای ERP را داشته باشند به دلیل تنوع اینگونه سیستمها دچار مشکل تصمیم گیری و انتخاب بهینه خواهند شد . از سوی دیگر با توجه به تغییرات گسترده ای که اجرای اینگونه سیستم ها در کلیه سطوح سازمان بدنبال دارد، عدم دقت در گزینش سیستم مناسب ERP صدمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد خواهد کرد . تحقیق حاضر کوششی برای رفع مشکل تصمیم گیری در خصوص انتخاب و پیاده سازی سیستم ERP مناسب در شرکتهای ایرانی است . این تحقیق با مطالعه روشهای مختلف مطرح در زمینه انتخاب سیستمهای ERP مدلی یکپارچه را با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره معرفی نموده و نتایج اجرای آن را در یکی از شرکتهای تولیدی ایران ارائه می نماید .