سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک، دانشگ
میثم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشگ

چکیده:

در این مقاله موضوعات مرتبط با تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است. هم محور کردن برنامه های تکنولوژی و کسب و کار یکی از موضوعات بحرانی برای مدیران سازمان ها در سراسر جهان می باشد، و این وضعیت با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و مشکلات مرتبط با مدیریت سامان ها بحرانی تر می باشد. با توجه مطالب مطرح شده در ادیات موضوع افق سه تا پنج سال برای انطباق برنامه های بلند مدت فناوریاطلاعات برای منتفع شدن از مزایای حاصل از این پیشرفت ها مناسب نمی باشند. موضوعات مطرح شده به دنبال این هستند تا افق برنامه های فناوری اطلاعات را کاهش دهند و بدین وسیله از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار برای کسب مزیت رقابتی در برنامه های استراتژیک استفاده کنند. در این مقاله سایر بهبودها شامل معرفی یک رویکرد مشارکت در فرایند برنامه ریزی و تعیین اینکه چگونه توانایی ها و سوابق فنی سازمان ها می تواند بر روی فرایند برنامه ریزی استراتژیک آنها تاثیرگذار باشد نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.