سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داود مجتهد – دکتری مدیریت و رییس پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران .
داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و دانشجوی دکتری م

چکیده:

جهانی شدن، زمینه جدیدی را در عرصه رقابت بین المللی فراهم می آورد و قدر مسلم، ممالکی می توانند از این عرصه رقابت سهم قابل توجه و شایانی کسب کنند که بنگاهها و موسسات اقتصادی آنان از توانایی بالایی برای حضور در این رقابت تنگاتنگ برخوردار باشند . در عرصه اقتصاد، تاسیس سازمان جهانی تجارت ) (WTO از مصادیق بارز جهانی شدن است . از جمله نهادهایی که متأثر از این پدیده و مؤثر بر آن واقع می شوند، تعاونی ها می باشند که یکی از سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند .. این شرکت ها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب، جایگاه خود را در روند جهانی شدن حفظ کرده و بهبود بخشند، و یا این که این روند موجب شود که آنها در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی تضعیف و نقش حاشیه ای پیدا کنند . در این رهگذر تعاونی ها می بایست ضعف ها و قابلیتهای خود را بشناسند و با توجه به فرصت ها و به کارگیری فناوری های جدید نقش هایی را که میتوانند درنظام نوین جهانی داشته باشند بطور کامل و مناسبی ایفا نمایند . در مقاله حاضر، با هدف ارائه یک ابزارتحلیلی به منظور ارزیابی توان رقابتی بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به تعاون، رقابت، و آثار و تبعات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، شاخص ها و معیارهای مختلف و متعدد ارزیابی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، و در نهایت مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توان رقابتی بخش تعاونی ج . ا . ا . در موقع الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت ) ) (WTO مورد خاص شرکتهای تعاونی تولید ) ارایه می شود . در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده، ارائه شده است .