سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رحیمی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عیسی نخعی کمال ابادی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه تغییر در نحوه تولید ، توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی سبب تغییر در تقاضای مصرف کنندگان جهت افزایش کیفیت و زمان ماندگاری بسته های موادغذایی شده است. به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب بسته بندی در زنجیره تامین مواد غذایی ،نوآوری هایی در این صنعت به وجود آمده است ، از آن جمله می توان به روش های فعالیا هوشمندبسته بندی اشاره کرد، در این مقاله ابتدا به بررسی نقش این تکنیک ها در افزایش زمان ماندگاری محصول پرداخته و سپس مدل موجودی برای اقلام فساد پذیردر بسته های فعال یا هوشمند به منظور دستیابی به بیشینه سود با در نظر گرفتن کمبود پس افت جزییو فروش از دست رفتهرا ارائه می دهیم، نرخ تقاضا وابسته به سطح موجودی بودهو نرخ فساد ثابت می باشد. در انتها با یک مثال عددی، اقتصادی بودن استفاده از تکنیک های فعال یا هوشمند بسته بندی بررسی شده است.