سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد عطایی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نرخ تولید از جمله مهمترین متغیرهای بحرانی تاثیرگذار بر فرآیند طراحی و ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی است. عوامل متعددی نظیر متغیرهای مرتبط با مشخصات فیزیکی کانسار، اقتصاد بازار، اقتصاد پروژه و مسادل فنی به نوبه خود بر نرخ تولید موثر می باشند. در این ارتباط میزان ذخیره، قیمت، توانایی تامین مالی و زیر ساخت های موجود در منطقه از مهمترین عوامل به شمار می روند. روش های متعددی از جمله قواعد تجربی، روش های مرتبط با شاخص های اقتصادی و روش های مبتنی بر Option pricing جهت انتخاب نرخ تولید ارائه شده است. یکی از مهمترین روشها جهت انتخاب نرخ تولید بهینه، روش مبتنی بر بیشینه سازی ارزش خالص فعلی است. این روش منجر به نرخ تولید بهینه، روش مبتنی بر بیشینه سازی ارزش خالص فعلی است. این روش منجر به نرخ تولید بسیار بالا و در نتیجه دروه عمر کوتاه می شود که عملا غیرقابل استفاده می باشد. در این تحقیق مدلی جهت تعیین نرخ تولید بهینه بر اساس بیشینه سازی ارزش خاص فعلی با رعایت شرایط لازم ارائه شده است. این شرایط شامل حداقل دوره عمر پروژه حداکثر نرخ تولید(کانسنگ و باطله) با توجه به گستره زبر ساخت ها موجود در منطقه و امکان تامین مالی پروژه می باشد. با الهام از داده های معدن مس سونگون، ازمون مدل انجام شده و نرخ تولید بهینه محاسبه شده است.